Podróże samochodem po Europie

Kraj

Wielka Brytania

Motory - teren zabudowany: 48 km/h
Motory - teren niezabudowany: 96 km/h
Motory - drogi ekspresowe: 112 km/h
Motory - autostrady: 112 km/h
Samochody pon. 3,5t - teren zabudowany: 48 km/h
Samochody pon. 3,5t - teren niezabudowany: 96 km/h
Samochody pon. 3,5t - drogi ekspresowe: 112 km/h
Samochody pon. 3,5t - autostrady: 112 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - teren zabudowany: 48 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - teren niezabudowany: 80 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - drogi ekspresowe: 96 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - autostrady: 96 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - teren zabudowany: 48 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - teren niezabudowany: 64 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - drogi ekspresowe: 80 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - autostrady: 96 km/h
Autobusy - teren zabudowany: 48 km/h
Autobusy - teren niezabudowany: 64 km/h
80 km/h Drogi dwujezdniowe
Autobusy - drogi ekspresowe: 96 km/h
Autobusy - autostrady: 96 km/h
Kod na tablicy rejestracyjnej: GB
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy doświadczeni: 0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy początkujący: 0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy zawodowi: 0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji
Jazda z włączonymi światłami: -

Pasy bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy wykonujący manewr cofania lub nadzorujący uczącego się kierowcę wykonującego manewr cofania
 • w pojazdach używanych przez policję, straż pożarną i służby ratunkowe
 • pasażerowie ustalający rodzaj usterki w pojeździe
 • w samochodach dostawczych podczas dostawy towaru, przy odległości nie przekraczającej 50 m między przystankami
 • licencjonowani taksówkarze poszukujący pasażerów lub ich przewożący.

Osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów zdrowotnych

Zaświadczenie o zwolnieniu może wydać lekarz jeżeli uzna, że dana osoba nie powinna używać pasów bezpieczeństwa. W takich przypadkach lekarz wydaje "Zaświadczenie zwalniające z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa". Takie zaświadczenie należy:

 • trzymać w samochodzie
 • okazać podczas kontroli policyjnej.

Należy o nim powiadomić również ubezpieczyciela auta.

Pojazdy bez pasów bezpieczeństwa

Pojazdy bez pasów bezpieczeństwa ORAZ oryginalnie w ten sposób wyprodukowane (np. samochody zabytkowe):
 • nie wolno w nich przewozić dzieci do 3 roku życia
 • dzieci powyżej 3 roku życia mogą w nich jeździć tylko na tylnym siedzeniu.

Systemy przytrzymywania dzieci

 • Dzieci poniżej 3 roku życia muszą być przewożone przy użyciu odpowiednich systemów ich przytrzymywania, zarówno na przednim, jak i na tylnym siedzeniu.
  Wyjątek: dziecko poniżej 3 roku życia można przewozić bez użycia takiego systemu w taksówce, jeżeli nie jest w taki wyposażona .
 • Trzylatki lub dzieci starsze oraz dzieci o wzroście poniżej 135 cm lub poniżej 12 roku życia (zależnie od tego, którą z tych wartości osiągną najpierw) również muszą jeździć przy użyciu odpowiedniego systemu przytrzymywania dzieci, niezależnie od tego czy jadą na przednim, czy na tylnym siedzeniu.
  Wyjątki: jeżeli podróżują na tylnym siedzeniu:
  • taksówki LUB
  • pojazdu silnikowego, na krótkim odcinku oraz w przypadku wyjątkowej konieczności LUB
  • pojazdu silnikowego, w którym dwa zamocowane systemy przytrzymujące dla dzieci uniemożliwiają zamocowanie trzeciego (w takim przypadku muszą używać pasa bezpieczeństwa dla dorosłych, jeżeli system przytrzymywania dzieci nie jest dostępny)
 • Dzieci w wieku 12 lub 13 lat lub o wzroście powyżej 135 cm muszą używać pasów dla dorosłych.

Sygnalizacja świetlna

Nie ma konkretnych przepisów w tym zakresie.

Kask nieobowiązkowy

Rowery Zalecany ale nie obowiązkowy.
Lekkie i ciężkie trójkołowce Zalecany, ale nie obowiązkowy.
Lekkie i ciężkie czterokołowce Zalecany, ale nie obowiązkowy.

Kask obowiązkowy

Motorowery Wyjątki: Sikhowie noszący turban.
Motocykle z wózkiem bocznym lub bez

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

-

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Rowery poruszające się w nocy muszą być wyposażone w białe światło przednie i czerwone światło lub czerwone światło odblaskowe z tyłu.

Opony zimowe

-


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-21 10:03:49

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Polityka Prywatności