Ograniczenie prędkości w terenie niezabudowanym w krajach europejskich

Kraj
Znaleziono wszystkich: 31
KrajMotory - teren niezabudowanySamochody pon. 3,5t - teren niezabudowanyCiężarówki ponad 3,5t - teren niezabudowanyAutobusy - teren niezabudowany
Austria100 km/h100 km/h70 km/h80 km/h
Belgia90 km/h90 km/h90 km/h75 km/h
Bułgaria80 km/h90 km/h80 km/h
70 km/h dla ciężarówek z półprzyczepami lub przyczepami (typ O3, O4).
50 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
80 km/h
70 km/h Pojazdy z przyczepą
Chorwacja90 km/h90 km/h80 km/h80 km/h
Cypr80 km/h80 km/h64 km/h80 km/h
Czechy90 km/h90 km/h80 km/h80 km/h
Dania80 km/h80 km/h70 km/h80 km/h
Estonia90 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Finlandia80 km/h80 km/h80 km/h
Pojazdy powyżej 7,5t: 60 km/h
80 km/h
Francja90 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 80 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
90 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 80 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
80 km/h
60 km/h dla pojazdów łączonych o masie ponad 12t
90 km/h
70 km/h dla autobusów i autokarów z miejscami stojącymi dla pasażerów
Grecja90 km/h90 km/h80 km/h80 km/h
HiszpaniaO wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1,5 m).
Motocykle – 90 km/h; 80 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
Motorowery, pojazdy trójkołowe i lekkie quady – 45 km/h

Z poboczem utwardzonym (>1,5 m) lub drogi dwujezdniowe motocykle – 100 km/h 90 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
Motorowery, pojazdy trójkołowe i lekkie quady – 45 km/h
O wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1,5 m)
90 km/h dla samochodów osobowych
70 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
70 km/h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą

Z poboczem utwardzonym o szerokości co najmniej 1,5 m lub o dwóch lub więcej pasach ruchu w każdym kierunku jazdy
100 km/h dla samochodów osobowych
80 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
80 km/h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
70 km/h o wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1.5 m)
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny

80 km/h o poboczu utwardzonym (>1,5 m) lub drogi dwujezdniowe
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
80 km/h Drogi w terenie niezabudowanym o wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1,5 m) –
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
80 km/h dla autobusów szkolnych
90 km/h Drogi w terenie niezabudowanym o poboczu utwardzonym (>1,5 m) lub drogi dwujezdniowe
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
80 km/h dla autobusów szkolnych
Holandia80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Irlandia80/100 km/h80/100 km/h80 km/h80 km/h
Liechtenstein80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
LitwaDrogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 90 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 70 km/h
Drogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 90 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 70 km/h
Drogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 80 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Drogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 80 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Autobusy szkolne – 70 km/h
Luksemburg90 km/h90 km/h75 km/h75 km/h
Łotwa90 km/h90 km/h80 km/h90 km/h
Malta80 km/h80 km/h
60 km/h Samochody dostawcze
60 km/h60 km/h
Niemcy100 km/h100 km/h60 km/h
Pojazdy o masie powyżej 7,5t
80 km/h pojazdy o masie do 7,5t
60 km/h Pojazdy o masie do 7,5t z przyczepą
60 km/h Pojazdy o masie ponad 7,5t z przyczepą
80 km/h
60 km/h autobusy z miejscami stojącymi dla pasażerów
Norwegia80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Polska90 km/h, 100 km/h na drodze dwujezdniowej, 45 km/h dla lekkich czterokołowców90 km/h,
100 km/h na drodze dwujezdniowej
70 km/h, 80 km/h na drodze dwujezdniowej z co najmniej dwoma pasami jazdy w każdym kierunku70 km/h, 80 km/h na drodze dwujezdniowej
Portugalia90 km/h90 km/h80 km/h80 km/h
Rumunia90/100 km/h90/100 km/h80/90 km/h80/90 km/h
Słowacja90 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Słowenia90 km/h90 km/h80 km/h80 km/h
50 km/h dla autobusów komunikacji publicznej
60 km/h jeżeli w autobusie znajdują się pasażerowie zajmujący miejsca stojące
70 km/h dla autobusów lub autokarów przegubowych
Szwajcaria80 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Szwecja70 km/h70 km/h70 km/h70 km/h
Węgry90 km/h90 km/h70 km/h70 km/h
Wielka Brytania96 km/h96 km/h64 km/h64 km/h
80 km/h Drogi dwujezdniowe
Włochy90 km/h90 km/h80 km/h dla pojazdów o masie do 12 t. 70 km/h dla pojazdów o masie powyżej 12 t80 km/h
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Polityka Prywatności