Autobusy - limity prędkości w Europie

Kraj
Znaleziono wszystkich: 31
KrajTeren zabudowanyTeren niezabudowanyDrogi ekspresoweAutostrady
Austria50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Belgia50 km/h
20 km/h na drogach osiedlowych
30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów
75 km/h90 km/h90 km/h
Bułgaria50 km/h80 km/h
70 km/h Pojazdy z przyczepą
90 km/h100 km/h
Chorwacja50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Cypr50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Czechy50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Dania50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Estonia50 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Finlandia50 km/h80 km/h100 km/h80 km/h
Francja50 km/h90 km/h
70 km/h dla autobusów i autokarów z miejscami stojącymi dla pasażerów
90 km/h
100 km/h dla autobusów o wadze poniżej 10t
70 km/h dla autobusów i autokarów z miejscami stojącymi dla pasażerów
100 km/h
100 km/h dla autobusów o wadze poniżej 10t
70 km/h dla autobusów i autokarów z miejscami stojącymi dla pasażerów
Grecja50 km/h80 km/h90 km/h100 km/h
Hiszpania50 km/h80 km/h Drogi w terenie niezabudowanym o wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1,5 m) –
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
80 km/h dla autobusów szkolnych
90 km/h Drogi w terenie niezabudowanym o poboczu utwardzonym (>1,5 m) lub drogi dwujezdniowe
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
80 km/h dla autobusów szkolnych
100 km/h
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
90 km/h dla autobusów szkolnych
100 km/h
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
90 km/h dla autobusów szkolnych
Holandia50 km/h80 km/h80 km/h100 km/h
Irlandia50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Liechtenstein50 km/h80 km/h--
Litwa50 km/hDrogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 80 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Autobusy szkolne – 70 km/h
Drogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 80 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Autobusy szkolne – 70 km/h
Autostrady – 100 km/h
Drogi ekspresowe – 90 km/h
Autobusy szkolne – autostrady: 90 km/h
Autobusy szkolne – Drogi ekspresowe: 80 km/h
Luksemburg50 km/h75 km/h90 km/h90 km/h
Łotwa50 km/h90 km/h--
Malta40 km/h60 km/h60 km/h60 km/h
Niemcy50 km/h80 km/h
60 km/h autobusy z miejscami stojącymi dla pasażerów
80 km/h
60 km/h autobusy z miejscami stojącymi dla pasażerów
100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne
Norwegia50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Polska50 km/h (godz. 5 – 23),
60 km/h (godz. 23 – 5)
70 km/h, 80 km/h na drodze dwujezdniowej80 km/h, 100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne80 km/h, 100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne
Portugalia50 km/h80 km/h90 km/h100 km/h
Rumunia50 km/h80/90 km/h110 km/h110 km/h
Słowacja50 km/h90 km/h90 km/h100 km/h
Słowenia50 km/h80 km/h
50 km/h dla autobusów komunikacji publicznej
60 km/h jeżeli w autobusie znajdują się pasażerowie zajmujący miejsca stojące
70 km/h dla autobusów lub autokarów przegubowych
80 km/h dla autobusów lub autokarów przegubowych
100 km/h dla autobusów (bez przyczepy) jeżeli taką mają zarejestrowaną prędkość maksymalną
80 km/h dla autobusów lub autokarów przegubowych
100 km/h dla autobusów (bez przyczepy) jeżeli taką mają zarejestrowaną prędkość maksymalną
Szwajcaria50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Szwecja50 km/h70 km/h90 km/h90 km/h
Węgry50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Wielka Brytania48 km/h64 km/h
80 km/h Drogi dwujezdniowe
96 km/h96 km/h
Włochy50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Znak AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Polityka Prywatności