Samochody o masie poniżej 3,5t
- limity prędkości w Europie

Kraj
Znaleziono wszystkich: 31
KrajTeren zabudowanyTeren niezabudowanyDrogi ekspresoweAutostrady
Austria50 km/h100 km/h130 km/h130 km/h
Belgia50 km/h
20 km/h na drogach osiedlowych
30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów
90 km/h120 km/h120 km/h
Bułgaria50 km/h90 km/h120 km/h140 km/h
Chorwacja50 km/h90 km/h130 km/h130 km/h
Cypr50 km/h
30 km/h Strefy dla pieszych
80 km/h100 km/h100 km/h
Czechy50 km/h90 km/h130 km/h
80 km/h na terenie zabudowanym
130 km/h
80 km/h na terenie zabudowanym
Dania50 km/h80 km/h130 km/h130 km/h
Estonia50 km/h90 km/h90 km/h
W lecie – 110 km/h na drogach dwujezdniowych
90 km/h
W lecie – 110 km/h na drogach dwujezdniowych
Finlandia50 km/h80 km/hNależy przestrzegać ograniczeń prędkości na znakach drogowych (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h)
Samochody dostawcze: 80 km/h lub 100 km/h
Należy przestrzegać ograniczeń prędkości na znakach drogowych (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h)
Samochody dostawcze: 80 km/h lub 100 km/h
Francja50 km/h90 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 80 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
110 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 100 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
130 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 100 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
Grecja50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Hiszpania50 km/h
40 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
O wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1,5 m)
90 km/h dla samochodów osobowych
70 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
70 km/h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą

Z poboczem utwardzonym o szerokości co najmniej 1,5 m lub o dwóch lub więcej pasach ruchu w każdym kierunku jazdy
100 km/h dla samochodów osobowych
80 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
80 km/h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
120 km/h dla samochodów osobowych
90 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
90 km /h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą o wadze poniżej 750 kg (typ O1)
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
120 km/h dla samochodów osobowych
90 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
90 km /h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą o wadze poniżej 750 kg (typ O1)
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
Holandia50 km/h80 km/h130/120/100 km/h130/120/100 km/h
Irlandia50 km/h80/100 km/h120 km/h120 km/h
Liechtenstein50 km/h80 km/h--
Litwa50 km/hDrogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 90 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 70 km/h
120 km/h w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 110 km/h w okresie od 1 listopada do 31 marca
Samochody dostawcze – 100 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 90 km/h
130 km/h w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 110 km/h w okresie od 1 listopada do 31 marca
Samochody dostawcze – 110 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 90 km/h
Luksemburg50 km/h90 km/h130 km/h
110 km/h w deszczu
130 km/h
110 km/h w deszczu
Łotwa50 km/h90 km/h--
Malta50 km/h
40 km/h Samochody dostawcze
80 km/h
60 km/h Samochody dostawcze
80 km/h
60 km/h Samochody dostawcze
80 km/h
60 km/h Samochody dostawcze
Niemcy50 km/h100 km/h130 km/h Prędkość zalecana130 km/h Prędkość zalecana
Norwegia50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Polska50 km/h (godz. 5–23),
60 km/h (godz. 23–5)
90 km/h,
100 km/h na drodze dwujezdniowej
120 km/h,
100 km/h na drodze jednojezdniowej
140 km/h
Portugalia50 km/h90 km/h100 km/h120 km/h
Rumunia50 km/h90/100 km/h130 km/h130 km/h
Słowacja50 km/h90 km/h130 km/h
90 km/h na terenie zabudowanym
130 km/h
90 km/h na terenie zabudowanym
Słowenia50 km/h
30 km/h – w strefach, w których obowiązuje takie ograniczenie prędkości
10 km/h – w strefach dla pieszych, w których mogą poruszać się pojazdy
90 km/h110 km/h130 km/h
Szwajcaria50 km/h80 km/h100 km/h120 km/h
Szwecja50 km/h70 km/h110 km/h110 km/h
Węgry50 km/h90 km/h110 km/h130 km/h
Wielka Brytania48 km/h96 km/h112 km/h112 km/h
Włochy50 km/h90 km/h130 km/h130 km/h
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Polityka Prywatności