Ograniczenie prędkości na drogach ekspresowych w krajach europejskich

Kraj
znalezionych: 31
KrajMotory - drogi ekspresoweSamochody pon. 3,5t - drogi ekspresoweCiężarówki ponad 3,5t - drogi ekspresoweAutobusy - drogi ekspresowe
Austria130 km/h130 km/h80 km/h100 km/h
Belgia120 km/h120 km/h90 km/h90 km/h
Bułgaria90 km/h120 km/h90 km/h
90 km/h dla ciężarówek z półprzyczepami lub przyczepami (typ O3, O4)
90 km/h
Chorwacja130 km/h130 km/h90 km/h100 km/h
Cypr100 km/h100 km/h80 km/h100 km/h
Czechy130 km/h
80 km/h na terenie zabudowanym
130 km/h
80 km/h na terenie zabudowanym
80 km/h80 km/h
Dania130 km/h130 km/h80 km/h80 km/h
Estonia90 km/h
W lecie – 110 km/h na drogach dwujezdniowych
90 km/h
W lecie – 110 km/h na drogach dwujezdniowych
90 km/h90 km/h
FinlandiaNależy przestrzegać ograniczeń prędkości na znakach drogowych (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h)Należy przestrzegać ograniczeń prędkości na znakach drogowych (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h)
Samochody dostawcze: 80 km/h lub 100 km/h
80 km/h100 km/h
Francja110 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 100 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
110 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 100 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
80 km/h90 km/h
100 km/h dla autobusów o wadze poniżej 10t
70 km/h dla autobusów i autokarów z miejscami stojącymi dla pasażerów
Grecja110 km/h110 km/h80 km/h90 km/h
Hiszpania120 km/h dla motocykli 110km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
Motorowery, pojazdy trójkołowe i lekkie quady nie mogą poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych
120 km/h dla samochodów osobowych
90 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
90 km /h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą o wadze poniżej 750 kg (typ O1)
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
80 km/h
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
100 km/h
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
90 km/h dla autobusów szkolnych
Holandia130/120/100 km/h130/120/100 km/h80 km/h80 km/h
Irlandia120 km/h120 km/h80 km/h100 km/h
Liechtenstein----
LitwaMotocykle i trójkołowce – 120 km/h w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 110 km/h w okresie od 1 listopada do 31 marca
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 90 km/h
120 km/h w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 110 km/h w okresie od 1 listopada do 31 marca
Samochody dostawcze – 100 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 90 km/h
80 km/hDrogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 80 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
Autobusy szkolne – 70 km/h
Luksemburg130 km/h
110 km/h w deszczu
130 km/h
110 km/h w deszczu
90 km/h90 km/h
Łotwa----
Malta80 km/h80 km/h
60 km/h Samochody dostawcze
60 km/h60 km/h
Niemcy130 km/h prędkość zalecana130 km/h Prędkość zalecana80 km/h Pojazdy z przyczepą
80 km/h pojazdy z dwoma przyczepami
80 km/h
60 km/h autobusy z miejscami stojącymi dla pasażerów
Norwegia100 km/h100 km/h80 km/h80 km/h
Polska120 km/h120 km/h,
100 km/h na drodze jednojezdniowej
80 km/h80 km/h, 100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne
Portugalia100 km/h100 km/h80 km/h90 km/h
Rumunia130 km/h130 km/h110 km/h110 km/h
Słowacja130 km/h
90 km/h na terenie zabudowanym
130 km/h
90 km/h na terenie zabudowanym
90 km/h90 km/h
Słowenia110 km/h110 km/h80 km/h80 km/h dla autobusów lub autokarów przegubowych
100 km/h dla autobusów (bez przyczepy) jeżeli taką mają zarejestrowaną prędkość maksymalną
Szwajcaria100 km/h100 km/h80 km/h100 km/h
Szwecja110 km/h110 km/h90 km/h90 km/h
Węgry110 km/h110 km/h80 km/h80 km/h
Wielka Brytania112 km/h112 km/h80 km/h96 km/h
Włochy130 km/h130 km/h100 km/h dla pojazdów o masie do 12 t. 80 km/h dla pojazdów o masie powyżej 12 t100 km/h
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Polityka Prywatności