Ciężarówki o masie ponad 3,5t
- limity prędkości w Europie

Kraj
Znaleziono wszystkich: 31
KrajTeren zabudowanyTeren niezabudowanyDrogi ekspresoweAutostrady
Austria50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Belgia50 km/h
20 km/h na drogach osiedlowych
30 km/h w pobliżu szkół i na drogach z pasem dla rowerzystów
90 km/h90 km/h90 km/h
Bułgaria50 km/h
40 km/h - prędkość maksymalna dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
80 km/h
70 km/h dla ciężarówek z półprzyczepami lub przyczepami (typ O3, O4).
50 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
90 km/h
90 km/h dla ciężarówek z półprzyczepami lub przyczepami (typ O3, O4)
100 km/h
90 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
Chorwacja50 km/h80 km/h90 km/h90 km/h
Cypr50 km/h64 km/h80 km/h80 km/h
Czechy50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Dania50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Estonia50 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Finlandia50 km/h
Pojazdy powyżej 7,5t: 60 km/h
80 km/h
Pojazdy powyżej 7,5t: 60 km/h
80 km/h80 km/h
Francja50 km/h80 km/h
60 km/h dla pojazdów łączonych o masie ponad 12t
80 km/h90 km/h
Grecja50 km/h80 km/h80 km/h85 km/h
Hiszpania50 km/h70 km/h o wąskim poboczu utwardzonym lub bez (<1.5 m)
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny

80 km/h o poboczu utwardzonym (>1,5 m) lub drogi dwujezdniowe
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
80 km/h
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
80 km/h
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
Holandia50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Irlandia50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Liechtenstein50 km/h80 km/h--
Litwa50 km/hDrogi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – 80 km/h
Pozostałe drogi – 70 km/h
80 km/h90 km/h
Luksemburg50 km/h75 km/h90 km/h90 km/h
Łotwa50 km/h80 km/h--
Malta40 km/h60 km/h60 km/h60 km/h
Niemcy50 km/h60 km/h
Pojazdy o masie powyżej 7,5t
80 km/h pojazdy o masie do 7,5t
60 km/h Pojazdy o masie do 7,5t z przyczepą
60 km/h Pojazdy o masie ponad 7,5t z przyczepą
80 km/h Pojazdy z przyczepą
80 km/h pojazdy z dwoma przyczepami
80 km/h Pojazdy z przyczepą
80 km/h pojazdy z dwoma przyczepami
Norwegia50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Polska50 km/h (godz. 5–23),
60 km/h (godz. 23–5)
70 km/h, 80 km/h na drodze dwujezdniowej z co najmniej dwoma pasami jazdy w każdym kierunku80 km/h80 km/h
Portugalia50 km/h80 km/h80 km/h90 km/h
Rumunia50 km/h80/90 km/h110 km/h110 km/h
Słowacja50 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Słowenia50 km/h
30 km/h – w strefach, w których obowiązuje takie ograniczenie prędkości
10 km/h – w strefach dla pieszych, w których mogą poruszać się pojazdy
80 km/h80 km/h90 km/h
Szwajcaria50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Szwecja50 km/h70 km/h90 km/h90 km/h
Węgry50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Wielka Brytania48 km/h64 km/h80 km/h96 km/h
Włochy50 km/h80 km/h dla pojazdów o masie do 12 t. 70 km/h dla pojazdów o masie powyżej 12 t100 km/h dla pojazdów o masie do 12 t. 80 km/h dla pojazdów o masie powyżej 12 t100 km/h dla pojazdów o masie do 12 t. 80 km/h dla pojazdów o masie powyżej 12 t
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Oznacza wjazd do miejscowości
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Polityka Prywatności