Ograniczenie prędkości na autostradach w krajach europejskich

Kraj
Znaleziono wszystkich: 31
KrajMotory - autostradySamochody pon. 3,5t - autostradyCiężarówki ponad 3,5t - autostradyAutobusy - autostrady
Austria130 km/h130 km/h80 km/h100 km/h
Belgia120 km/h120 km/h90 km/h90 km/h
Bułgaria100 km/h140 km/h100 km/h
90 km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
100 km/h
Chorwacja130 km/h130 km/h90 km/h100 km/h
Cypr100 km/h100 km/h80 km/h100 km/h
Czechy130 km/h
80 km/h na terenie zabudowanym
130 km/h
80 km/h na terenie zabudowanym
80 km/h80 km/h
Dania130 km/h130 km/h80 km/h80 km/h
Estonia90 km/h
W lecie – 110 km/h na drogach dwujezdniowych
90 km/h
W lecie – 110 km/h na drogach dwujezdniowych
90 km/h90 km/h
FinlandiaNależy przestrzegać ograniczeń prędkości na znakach drogowych (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h)Należy przestrzegać ograniczeń prędkości na znakach drogowych (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h)
Samochody dostawcze: 80 km/h lub 100 km/h
80 km/h80 km/h
Francja130 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 100 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
130 km/h
W pogodę deszczową lub przy mokrej nawierzchni: 100 km/h
W warunkach widoczności do 50 m: 50 km/h
90 km/h100 km/h
100 km/h dla autobusów o wadze poniżej 10t
70 km/h dla autobusów i autokarów z miejscami stojącymi dla pasażerów
Grecja130 km/h130 km/h85 km/h100 km/h
Hiszpania120 km/h dla motocykli 110km/h dla pojazdów przewożących ładunek niebezpieczny
Motorowery, pojazdy trójkołowe i lekkie quady nie mogą poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych
120 km/h dla samochodów osobowych
90 km/h dla samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek
90 km /h dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych z przyczepą o wadze poniżej 750 kg (typ O1)
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
80 km/h
10 km/h poniżej wyznaczonego ograniczenia jeżeli pojazd przewozi ładunek niebezpieczny
100 km/h
80 km/h dla autobusów z miejscami stojącymi dla pasażerów, kursujących poza terenem zabudowanym
90 km/h dla autobusów szkolnych
Holandia130/120/100 km/h130/120/100 km/h80 km/h100 km/h
Irlandia120 km/h120 km/h80 km/h100 km/h
Liechtenstein----
LitwaMotocykle i trójkołowce – 130 km/h w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 110 km/h w okresie od 1 listopada do 31 marca
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 90 km/h
130 km/h w okresie od 1 kwietnia do 31 października; 110 km/h w okresie od 1 listopada do 31 marca
Samochody dostawcze – 110 km/h
Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata – 90 km/h
90 km/hAutostrady – 100 km/h
Drogi ekspresowe – 90 km/h
Autobusy szkolne – autostrady: 90 km/h
Autobusy szkolne – Drogi ekspresowe: 80 km/h
Luksemburg130 km/h
110 km/h w deszczu
130 km/h
110 km/h w deszczu
90 km/h90 km/h
Łotwa----
Malta80 km/h80 km/h
60 km/h Samochody dostawcze
60 km/h60 km/h
Niemcy130 km/h prędkość zalecana130 km/h Prędkość zalecana80 km/h Pojazdy z przyczepą
80 km/h pojazdy z dwoma przyczepami
100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne
Norwegia100 km/h100 km/h80 km/h80 km/h
Polska140 km/h, 100 km/h na drodze jednojezdniowej (ekspresowej), zakaz wjazdu dla czterokołowców140 km/h80 km/h80 km/h, 100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne
Portugalia120 km/h120 km/h90 km/h100 km/h
Rumunia130 km/h130 km/h110 km/h110 km/h
Słowacja130 km/h
90 km/h na terenie zabudowanym
130 km/h
90 km/h na terenie zabudowanym
90 km/h100 km/h
Słowenia130 km/h130 km/h90 km/h80 km/h dla autobusów lub autokarów przegubowych
100 km/h dla autobusów (bez przyczepy) jeżeli taką mają zarejestrowaną prędkość maksymalną
Szwajcaria120 km/h120 km/h80 km/h100 km/h
Szwecja110 km/h110 km/h90 km/h90 km/h
Węgry130 km/h130 km/h80 km/h80 km/h
Wielka Brytania112 km/h112 km/h96 km/h96 km/h
Włochy130 km/h130 km/h100 km/h dla pojazdów o masie do 12 t. 80 km/h dla pojazdów o masie powyżej 12 t100 km/h
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Polityka Prywatności