Pasy bezpieczeństwa - przepisy w krajach europejskich

Kraj
Znaleziono wszystkich: 31
KrajPasy bezpieczeństwa
Austria

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców cofających pojazd lub parkujących
 • osób, którym sylwetka uniemożliwia korzystanie z pasów bezpieczeństwa
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub ratunkowych
 • kierowców taksówek w czasie pracy
 • kierowców pojazdów regularnego transportu na dystansach krótszych niż 100 km
 • dzieci z poważną niepełnosprawnością, siedzących na tylnym siedzeniu
 • dzieci, które są przewożone w karetkach pogotowia lub w pojazdach służb publicznych, jeśli siedzą na tylnym siedzeniu
 • dzieci w taksówkach, jeśli siedzą na tylnym siedzeniu.
Belgia

Używanie pasów bezpieczeństwa jest OBOWIĄZKOWE dla dorosłych i dla dzieci.

Obowiązek ten nie dotyczy:

 • kierowców podczas cofania pojazdu
 • taksówkarzy podczas kursu z klientem
 • kierowców i pasażerów pojazdów uprzywilejowanych z zachowaniem pewnych warunków
 • osób posiadających zwolnienie ze względów medycznych
 • kierowców pojazdów pocztowych często się zatrzymujących

Foteliki dla dzieci nie są obowiązkowe w następujących przypadkach:

 • dzieci poniżej 18 roku życia oraz dzieci o wzroście poniżej 135 cm w autobusach i taksówkach, siedzące na tylnym siedzeniu
 • dzieci, które ukończyły co najmniej 3 lata i o wzroście poniżej 135 cm, zapięte w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu samochodu osobowego lub furgonetki, na krótkiej trasie.
Bułgaria Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami).

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kobiet ciężarnych
 • osób, którym stan fizyczny nie pozwala na używanie pasów
 • kierowców taksówek przewożących pasażerów
 • instruktorów jazdy podczas jazdy szkolnej.
Chorwacja Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych.
Cypr Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Czechy

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy wykonujący manewr cofania
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych w czasie pracy
Dania

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa zwolnieni są:

 • kierowcy przy zawracaniu lub prowadzeniu pojazdu na parkingach lub w podobnych miejscach
 • kierowcy i pasażerowie niepełnosprawni
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy przewożący pasażerów
 • kierowcy i pasażerowie pojazdów uprzywilejowanych, w tym karetek pogotowia
 • kierowcy pojazdów dostawczych często się zatrzymujących (co 500 m lub częściej)
 • policja i służby specjalne przewożące więźniów
 • kierowcy pojazdów wojskowych podczas jazdy z niską prędkością w strefie ćwiczeń
 • pasażerowie pojazdów transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące.

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • dzieci poniżej 3 lat przewożonych na tylnym siedzeniu taksówki
 • dzieci powyżej 3 lat przypiętych pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu taksówki
 • dzieci powyżej 3 lat przewożonych okazjonalnie na tylnym siedzeniu
 • dzieci siedzących na tylnym siedzeniu przypiętych pasem bezpieczeństwa w pojeździe, w którym nie ma miejsca na trzeci fotelik.
Estonia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • dzieci powyżej 3 lat w taksówkach
 • lodowe trasy samochodowe (utworzone na zamarzniętym morzu, rzece lub jeziorze)
 • samochody dostawcze często zatrzymujące się (co 100 m lub mniej)
Finlandia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy taksówek
 • służby takie jak np. policja czy służby kontroli granicznej
 • kierowcy pojazdów dostawczych często się zatrzymujących (co 100 m lub częściej)
Francja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • osoby, którym sylwetka uniemożliwia korzystanie z pasów bezpieczeństwa
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy taksówek w czasie pracy
 • pojazdy uprzywilejowane
 • pojazdy służb publicznych często się zatrzymujące
 • pojazdy dostawcze często się zatrzymujące
Grecja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • taksówkarze
 • kierowcy pojazdów pocztowych
 • kierowcy pojazdów dostawczych
 • kobiety ciężarne
Hiszpania

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe dla:

 • kierowców cofających pojazdy lub je parkujących
 • osób niepełnosprawnych
 • osób zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowców taksówek w terenie zabudowanym
 • pasażerów taksówek o wzroście poniżej 135 cm na tylnym siedzeniu w terenie zabudowanym
 • kierowców samochodów dostawczych podczas załadunku lub wyładunku
 • kierowców i pasażerów pojazdów uprzywilejowanych na służbie
 • instruktorów jazdy w czasie pracy
Holandia Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • pojazdy transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące
 • osoby korzystające z wózków inwalidzkich
Irlandia
Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • osób używających pasa dla niepełnosprawnych
 • osób posiadających zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • instruktorów i egzaminatorów podczas lekcji lub egzaminu
 • policjantów i żołnierzy na służbie.

Wyjątki od obowiązku stosowania odpowiedniego urządzenia przytrzymującego dzieci:

 • dzieci o wzroście poniżej 150 cm lub o wadze poniżej 36 kg przewożone taksówką.
Liechtenstein

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • pasażerów posiadających specjalne zaświadczenie od lekarza
 • pojazdów dostawczych, których prędkość nie przekracza 25 km/h
 • wszelkich pojazdów poruszających się z prędkością pieszego
 • kierowców i pasażerów w transporcie publicznym (np. autobusach, autokarach)
 • osób towarzyszących w karetkach i samochodach dla osób niepełnosprawnych

Używanie urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest nieobowiązkowe w przypadku dzieci powyżej 14. roku życia i mających ponad 150 cm wzrostu

Litwa

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy przy zawracaniu lub prowadzeniu pojazdu na parkingach
Luksemburg

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami).

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców i pasażerów pojazdów silnikowych świadczących usługi transportowe w terenie zabudowanym, podczas których często wysiada się z auta i do niego wsiada
 • osoby posiadające zaświadczenie zwalniające je z tego obowiązku z poważnych względów medycznych, wydane przez Ministerstwo Transportu
 • kierowcy podczas manewru cofania
 • policjanci niemogący używać pasów bezpieczeństwa ze względu na wykonywanie czynności
 • strażacy niemogący używać pasów bezpieczeństwa ze względu na wykonywanie czynności
 • niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich lub specjalnie dostosowanych foteli
 • personel autobusów i autokarów, którego obowiązki polegają na pomaganiu pasażerom lub na nadzorowaniu ich
 • pasażerowie autobusów i autokarów zajmujący miejsca siedzące na krótko.

Decyzja Komisji C(2007) 2362 wersja ostateczna z 7 czerwca 2007 r.

Łotwa Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Malta

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami). Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców lub pasażerów pojazdów silnikowych skonstruowanych lub przystosowanych do dostawy lub odbioru towarów lub poczty podczas pracy
 • kierowców wykonujących manewr cofania lub manewrujących na krótkiej odległości w przestrzeni ograniczonej
 • kierowców doświadczonych nadzorujących kierowców posiadających tymczasowe prawo jazdy, podczas wykonywania przez nich manewrów wyszczególnionych w poprzednim punkcie
 • kierowców posiadających zwolnienie ze względów zdrowotnych
 • policjantów i konwojentów służby więziennej podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • kierowców wozów straży pożarnej podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • załóg karetek pogotowia podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • kierowców podczas egzaminu na prawo jazdy
 • niepełnosprawnych korzystających ze specjalnego pasa lub nie mogących korzystać z pasa standardowego
 • kierowców taksówek lub samochodów licencjonowanych podczas przewozu pasażerów
Niemcy

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców taksówek lub kierowców wynajętych samochodów osobowych w czasie pracy
 • pojazdów dostawczych często się zatrzymujących
 • pojazdów jadących z prędkością pieszego
 • pojazdów transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące
 • personelu autokarów i autobusów
 • pasażerów autokarów i autobusów na chwilę opuszczających swoje miejsce siedzące.

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • pojazdów transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące
 • pojazdów, w których nie ma miejsca na trzeci fotelik, a dziecko (mające ponad 3 lata) siedzi na tylnym siedzeniu przypięte pasem bezpieczeństwa
 • dzieci niepełnosprawnych można używać specjalnych pasów bezpieczeństwa.
Norwegia

Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Wyjątki:

 • osoby posiadające zaświadczenie od lekarza
 • pojazdy często się zatrzymujące (np. pojazdy pocztowe lub dostawcze)
 • podczas manewru cofania
 • podczas jazdy na terenie niepublicznym (parkingi, garaże, podwórza itp.)
Polska

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • osób zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kobiet ciężarnych
 • kierowców taksówek wiozących klientów
 • instruktorów jazdy lub egzaminatorów podczas jazd szkoleniowych lub egzaminów na prawo jazdy
 • policjantów i pracowników służby więziennej przewożących więźniów
 • funkcjonariuszy BOR-u na służbie
 • pacjentów i personelu karetek pogotowia
 • pracowników ochrony transportujących pieniądze
 • samochodów niewyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa.

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • taksówek
 • autobusów
 • karetek pogotowia
 • radiowozów
 • pojazdów Służby Granicznej
Portugalia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątek:

 • autobusy i autokary, w których znajdują się miejsca stojące
Rumunia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy taksówek przewożących pasażerów
 • kobiety ciężarne
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
Słowacja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa zwolnieni są:

 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych w czasie pracy
 • instruktorzy nauki jazdy w czasie pracy
 • osoby poniżej 150 cm wzrostu
 • kierowcy taksówek w czasie pracy
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe:

 • w samochodach, w których zamocowano już dwa foteliki - trzecie dziecko poniżej 3 lat i poniżej 150 cm wzrostu można przypiąć pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu
 • jeżeli pojazd nie jest wyposażony w fotelik dziecięcy, dzieci powyżej 3 lat można przypiąć pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu.
Słowenia Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
Szwajcaria

Używanie pasów bezpieczeństwa i systemów przytrzymujących dzieci jest obowiązkowe. Systemy przytrzymujące dzieci nie są obowiązkowe w przypadku dzieci powyżej 12 roku życia i o wzroście powyżej 150 cm.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 1. pasażerów posiadających specjalne zaświadczenie lekarskie; na podróż za granicę pasażerowie otrzymują zaświadczenie medyczne od władz lokalnych (od władz kantonu) zgodnie z dyrektywą 91/671/EWG ze mianami
 2. pojazdów dostawczych nie przekraczających prędkości 25km/h
 3. pojazdu poruszającego się z prędkością pieszego
 4. pracowników i pasażerów transportu publicznego (np. w busach, autobusach, tramwajach)
Szwecja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • dzieci powyżej 3 lat i o wzroście poniżej 135 cm podróżujące w autobusie
 • dzieci poniżej 3 lat w taksówce na tylnym siedzeniu (krótka trasa)
 • dzieci powyżej 3 lat i o wzroście poniżej 135 cm podróżujące okazjonalnie na krótkiej trasie i przypięte pasem na tylnym siedzeniu
Węgry

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców wykonujących manewr cofania
 • kierowców taksówek w czasie pracy
 • pacjentów karetek pogotowia
 • pasażerów transportu publicznego w terenie zabudowanym
 • pasażerów autokarów z miejscami stojącymi
 • dzieci poniżej 3 lat w autobusach
 • osób zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych

Foteliki dla dzieci są obowiązkowe dla dzieci poniżej 3 roku życia i o wzroście poniżej 150 cm

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • dzieci powyżej 3 roku życia i o wzroście powyżej 135 cm, jeżeli przy swoim wzroście mogą korzystać z pasów na stałe zamontowanych w samochodzie
 • dzieci w taksówkach, karetkach pogotowia, radiowozach policji lub autobusach z miejscami stojącymi
 • dzieci zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych
Wielka Brytania

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy wykonujący manewr cofania lub nadzorujący uczącego się kierowcę wykonującego manewr cofania
 • w pojazdach używanych przez policję, straż pożarną i służby ratunkowe
 • pasażerowie ustalający rodzaj usterki w pojeździe
 • w samochodach dostawczych podczas dostawy towaru, przy odległości nie przekraczającej 50 m między przystankami
 • licencjonowani taksówkarze poszukujący pasażerów lub ich przewożący.

Osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów zdrowotnych

Zaświadczenie o zwolnieniu może wydać lekarz jeżeli uzna, że dana osoba nie powinna używać pasów bezpieczeństwa. W takich przypadkach lekarz wydaje "Zaświadczenie zwalniające z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa". Takie zaświadczenie należy:

 • trzymać w samochodzie
 • okazać podczas kontroli policyjnej.

Należy o nim powiadomić również ubezpieczyciela auta.

Pojazdy bez pasów bezpieczeństwa

Pojazdy bez pasów bezpieczeństwa ORAZ oryginalnie w ten sposób wyprodukowane (np. samochody zabytkowe):
 • nie wolno w nich przewozić dzieci do 3 roku życia
 • dzieci powyżej 3 roku życia mogą w nich jeździć tylko na tylnym siedzeniu.

Systemy przytrzymywania dzieci

 • Dzieci poniżej 3 roku życia muszą być przewożone przy użyciu odpowiednich systemów ich przytrzymywania, zarówno na przednim, jak i na tylnym siedzeniu.
  Wyjątek: dziecko poniżej 3 roku życia można przewozić bez użycia takiego systemu w taksówce, jeżeli nie jest w taki wyposażona .
 • Trzylatki lub dzieci starsze oraz dzieci o wzroście poniżej 135 cm lub poniżej 12 roku życia (zależnie od tego, którą z tych wartości osiągną najpierw) również muszą jeździć przy użyciu odpowiedniego systemu przytrzymywania dzieci, niezależnie od tego czy jadą na przednim, czy na tylnym siedzeniu.
  Wyjątki: jeżeli podróżują na tylnym siedzeniu:
  • taksówki LUB
  • pojazdu silnikowego, na krótkim odcinku oraz w przypadku wyjątkowej konieczności LUB
  • pojazdu silnikowego, w którym dwa zamocowane systemy przytrzymujące dla dzieci uniemożliwiają zamocowanie trzeciego (w takim przypadku muszą używać pasa bezpieczeństwa dla dorosłych, jeżeli system przytrzymywania dzieci nie jest dostępny)
 • Dzieci w wieku 12 lub 13 lat lub o wzroście powyżej 135 cm muszą używać pasów dla dorosłych.
Włochy Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Polityka Prywatności