Pasy bezpieczeństwa - przepisy w krajach europejskich

Kraj
znalezionych: 31
KrajPasy bezpieczeństwa
Austria

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców cofających pojazd lub parkujących
 • osób, którym sylwetka uniemożliwia korzystanie z pasów bezpieczeństwa
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub ratunkowych
 • kierowców taksówek w czasie pracy
 • kierowców pojazdów regularnego transportu na dystansach krótszych niż 100 km
 • dzieci z poważną niepełnosprawnością, siedzących na tylnym siedzeniu
 • dzieci, które są przewożone w karetkach pogotowia lub w pojazdach służb publicznych, jeśli siedzą na tylnym siedzeniu
 • dzieci w taksówkach, jeśli siedzą na tylnym siedzeniu.
Belgia

Używanie pasów bezpieczeństwa jest OBOWIĄZKOWE dla dorosłych i dla dzieci.

Obowiązek ten nie dotyczy:

 • kierowców podczas cofania pojazdu
 • taksówkarzy podczas kursu z klientem
 • kierowców i pasażerów pojazdów uprzywilejowanych z zachowaniem pewnych warunków
 • osób posiadających zwolnienie ze względów medycznych
 • kierowców pojazdów pocztowych często się zatrzymujących

Foteliki dla dzieci nie są obowiązkowe w następujących przypadkach:

 • dzieci poniżej 18 roku życia oraz dzieci o wzroście poniżej 135 cm w autobusach i taksówkach, siedzące na tylnym siedzeniu
 • dzieci, które ukończyły co najmniej 3 lata i o wzroście poniżej 135 cm, zapięte w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu samochodu osobowego lub furgonetki, na krótkiej trasie.
Bułgaria Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami).

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kobiet ciężarnych
 • osób, którym stan fizyczny nie pozwala na używanie pasów
 • kierowców taksówek przewożących pasażerów
 • instruktorów jazdy podczas jazdy szkolnej.
Chorwacja Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych.
Cypr Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Czechy

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy wykonujący manewr cofania
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych w czasie pracy
Dania

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa zwolnieni są:

 • kierowcy przy zawracaniu lub prowadzeniu pojazdu na parkingach lub w podobnych miejscach
 • kierowcy i pasażerowie niepełnosprawni
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy przewożący pasażerów
 • kierowcy i pasażerowie pojazdów uprzywilejowanych, w tym karetek pogotowia
 • kierowcy pojazdów dostawczych często się zatrzymujących (co 500 m lub częściej)
 • policja i służby specjalne przewożące więźniów
 • kierowcy pojazdów wojskowych podczas jazdy z niską prędkością w strefie ćwiczeń
 • pasażerowie pojazdów transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące.

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • dzieci poniżej 3 lat przewożonych na tylnym siedzeniu taksówki
 • dzieci powyżej 3 lat przypiętych pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu taksówki
 • dzieci powyżej 3 lat przewożonych okazjonalnie na tylnym siedzeniu
 • dzieci siedzących na tylnym siedzeniu przypiętych pasem bezpieczeństwa w pojeździe, w którym nie ma miejsca na trzeci fotelik.
Estonia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • dzieci powyżej 3 lat w taksówkach
 • lodowe trasy samochodowe (utworzone na zamarzniętym morzu, rzece lub jeziorze)
 • samochody dostawcze często zatrzymujące się (co 100 m lub mniej)
Finlandia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy taksówek
 • służby takie jak np. policja czy służby kontroli granicznej
 • kierowcy pojazdów dostawczych często się zatrzymujących (co 100 m lub częściej)
Francja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • osoby, którym sylwetka uniemożliwia korzystanie z pasów bezpieczeństwa
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy taksówek w czasie pracy
 • pojazdy uprzywilejowane
 • pojazdy służb publicznych często się zatrzymujące
 • pojazdy dostawcze często się zatrzymujące
Grecja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • taksówkarze
 • kierowcy pojazdów pocztowych
 • kierowcy pojazdów dostawczych
 • kobiety ciężarne
Hiszpania

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe dla:

 • kierowców cofających pojazdy lub je parkujących
 • osób niepełnosprawnych
 • osób zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowców taksówek w terenie zabudowanym
 • pasażerów taksówek o wzroście poniżej 135 cm na tylnym siedzeniu w terenie zabudowanym
 • kierowców samochodów dostawczych podczas załadunku lub wyładunku
 • kierowców i pasażerów pojazdów uprzywilejowanych na służbie
 • instruktorów jazdy w czasie pracy
Holandia Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • pojazdy transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące
 • osoby korzystające z wózków inwalidzkich
Irlandia
Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • osób używających pasa dla niepełnosprawnych
 • osób posiadających zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • instruktorów i egzaminatorów podczas lekcji lub egzaminu
 • policjantów i żołnierzy na służbie.

Wyjątki od obowiązku stosowania odpowiedniego urządzenia przytrzymującego dzieci:

 • dzieci o wzroście poniżej 150 cm lub o wadze poniżej 36 kg przewożone taksówką.
Liechtenstein

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • pasażerów posiadających specjalne zaświadczenie od lekarza
 • pojazdów dostawczych, których prędkość nie przekracza 25 km/h
 • wszelkich pojazdów poruszających się z prędkością pieszego
 • kierowców i pasażerów w transporcie publicznym (np. autobusach, autokarach)
 • osób towarzyszących w karetkach i samochodach dla osób niepełnosprawnych

Używanie urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest nieobowiązkowe w przypadku dzieci powyżej 14. roku życia i mających ponad 150 cm wzrostu

Litwa

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kierowcy przy zawracaniu lub prowadzeniu pojazdu na parkingach
Luksemburg

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami).

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców i pasażerów pojazdów silnikowych świadczących usługi transportowe w terenie zabudowanym, podczas których często wysiada się z auta i do niego wsiada
 • osoby posiadające zaświadczenie zwalniające je z tego obowiązku z poważnych względów medycznych, wydane przez Ministerstwo Transportu
 • kierowcy podczas manewru cofania
 • policjanci niemogący używać pasów bezpieczeństwa ze względu na wykonywanie czynności
 • strażacy niemogący używać pasów bezpieczeństwa ze względu na wykonywanie czynności
 • niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich lub specjalnie dostosowanych foteli
 • personel autobusów i autokarów, którego obowiązki polegają na pomaganiu pasażerom lub na nadzorowaniu ich
 • pasażerowie autobusów i autokarów zajmujący miejsca siedzące na krótko.

Decyzja Komisji C(2007) 2362 wersja ostateczna z 7 czerwca 2007 r.

Łotwa Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Malta

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami). Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców lub pasażerów pojazdów silnikowych skonstruowanych lub przystosowanych do dostawy lub odbioru towarów lub poczty podczas pracy
 • kierowców wykonujących manewr cofania lub manewrujących na krótkiej odległości w przestrzeni ograniczonej
 • kierowców doświadczonych nadzorujących kierowców posiadających tymczasowe prawo jazdy, podczas wykonywania przez nich manewrów wyszczególnionych w poprzednim punkcie
 • kierowców posiadających zwolnienie ze względów zdrowotnych
 • policjantów i konwojentów służby więziennej podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • kierowców wozów straży pożarnej podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • załóg karetek pogotowia podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • kierowców podczas egzaminu na prawo jazdy
 • niepełnosprawnych korzystających ze specjalnego pasa lub nie mogących korzystać z pasa standardowego
 • kierowców taksówek lub samochodów licencjonowanych podczas przewozu pasażerów
Niemcy

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców taksówek lub kierowców wynajętych samochodów osobowych w czasie pracy
 • pojazdów dostawczych często się zatrzymujących
 • pojazdów jadących z prędkością pieszego
 • pojazdów transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące
 • personelu autokarów i autobusów
 • pasażerów autokarów i autobusów na chwilę opuszczających swoje miejsce siedzące.

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • pojazdów transportu pasażerskiego, w których znajdują się miejsca stojące
 • pojazdów, w których nie ma miejsca na trzeci fotelik, a dziecko (mające ponad 3 lata) siedzi na tylnym siedzeniu przypięte pasem bezpieczeństwa
 • dzieci niepełnosprawnych można używać specjalnych pasów bezpieczeństwa.
Norwegia

Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Wyjątki:

 • osoby posiadające zaświadczenie od lekarza
 • pojazdy często się zatrzymujące (np. pojazdy pocztowe lub dostawcze)
 • podczas manewru cofania
 • podczas jazdy na terenie niepublicznym (parkingi, garaże, podwórza itp.)
Polska

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • osób zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych
 • kobiet ciężarnych
 • kierowców taksówek wiozących klientów
 • instruktorów jazdy lub egzaminatorów podczas jazd szkoleniowych lub egzaminów na prawo jazdy
 • policjantów i pracowników służby więziennej przewożących więźniów
 • funkcjonariuszy BOR-u na służbie
 • pacjentów i personelu karetek pogotowia
 • pracowników ochrony transportujących pieniądze
 • samochodów niewyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa.

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • taksówek
 • autobusów
 • karetek pogotowia
 • radiowozów
 • pojazdów Służby Granicznej
Portugalia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątek:

 • autobusy i autokary, w których znajdują się miejsca stojące
Rumunia

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy taksówek przewożących pasażerów
 • kobiety ciężarne
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
Słowacja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa zwolnieni są:

 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych w czasie pracy
 • instruktorzy nauki jazdy w czasie pracy
 • osoby poniżej 150 cm wzrostu
 • kierowcy taksówek w czasie pracy
 • osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe:

 • w samochodach, w których zamocowano już dwa foteliki - trzecie dziecko poniżej 3 lat i poniżej 150 cm wzrostu można przypiąć pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu
 • jeżeli pojazd nie jest wyposażony w fotelik dziecięcy, dzieci powyżej 3 lat można przypiąć pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu.
Słowenia Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych
Szwajcaria

Używanie pasów bezpieczeństwa i systemów przytrzymujących dzieci jest obowiązkowe. Systemy przytrzymujące dzieci nie są obowiązkowe w przypadku dzieci powyżej 12 roku życia i o wzroście powyżej 150 cm.

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 1. pasażerów posiadających specjalne zaświadczenie lekarskie; na podróż za granicę pasażerowie otrzymują zaświadczenie medyczne od władz lokalnych (od władz kantonu) zgodnie z dyrektywą 91/671/EWG ze mianami
 2. pojazdów dostawczych nie przekraczających prędkości 25km/h
 3. pojazdu poruszającego się z prędkością pieszego
 4. pracowników i pasażerów transportu publicznego (np. w busach, autobusach, tramwajach)
Szwecja

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • dzieci powyżej 3 lat i o wzroście poniżej 135 cm podróżujące w autobusie
 • dzieci poniżej 3 lat w taksówce na tylnym siedzeniu (krótka trasa)
 • dzieci powyżej 3 lat i o wzroście poniżej 135 cm podróżujące okazjonalnie na krótkiej trasie i przypięte pasem na tylnym siedzeniu
Węgry

Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • kierowców wykonujących manewr cofania
 • kierowców taksówek w czasie pracy
 • pacjentów karetek pogotowia
 • pasażerów transportu publicznego w terenie zabudowanym
 • pasażerów autokarów z miejscami stojącymi
 • dzieci poniżej 3 lat w autobusach
 • osób zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych

Foteliki dla dzieci są obowiązkowe dla dzieci poniżej 3 roku życia i o wzroście poniżej 150 cm

Używanie fotelików dla dzieci nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • dzieci powyżej 3 roku życia i o wzroście powyżej 135 cm, jeżeli przy swoim wzroście mogą korzystać z pasów na stałe zamontowanych w samochodzie
 • dzieci w taksówkach, karetkach pogotowia, radiowozach policji lub autobusach z miejscami stojącymi
 • dzieci zwolnionych z tego obowiązku ze względów medycznych
Wielka Brytania

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.

Wyjątki:

 • kierowcy wykonujący manewr cofania lub nadzorujący uczącego się kierowcę wykonującego manewr cofania
 • w pojazdach używanych przez policję, straż pożarną i służby ratunkowe
 • pasażerowie ustalający rodzaj usterki w pojeździe
 • w samochodach dostawczych podczas dostawy towaru, przy odległości nie przekraczającej 50 m między przystankami
 • licencjonowani taksówkarze poszukujący pasażerów lub ich przewożący.

Osoby zwolnione z tego obowiązku ze względów zdrowotnych

Zaświadczenie o zwolnieniu może wydać lekarz jeżeli uzna, że dana osoba nie powinna używać pasów bezpieczeństwa. W takich przypadkach lekarz wydaje "Zaświadczenie zwalniające z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa". Takie zaświadczenie należy:

 • trzymać w samochodzie
 • okazać podczas kontroli policyjnej.

Należy o nim powiadomić również ubezpieczyciela auta.

Pojazdy bez pasów bezpieczeństwa

Pojazdy bez pasów bezpieczeństwa ORAZ oryginalnie w ten sposób wyprodukowane (np. samochody zabytkowe):
 • nie wolno w nich przewozić dzieci do 3 roku życia
 • dzieci powyżej 3 roku życia mogą w nich jeździć tylko na tylnym siedzeniu.

Systemy przytrzymywania dzieci

 • Dzieci poniżej 3 roku życia muszą być przewożone przy użyciu odpowiednich systemów ich przytrzymywania, zarówno na przednim, jak i na tylnym siedzeniu.
  Wyjątek: dziecko poniżej 3 roku życia można przewozić bez użycia takiego systemu w taksówce, jeżeli nie jest w taki wyposażona .
 • Trzylatki lub dzieci starsze oraz dzieci o wzroście poniżej 135 cm lub poniżej 12 roku życia (zależnie od tego, którą z tych wartości osiągną najpierw) również muszą jeździć przy użyciu odpowiedniego systemu przytrzymywania dzieci, niezależnie od tego czy jadą na przednim, czy na tylnym siedzeniu.
  Wyjątki: jeżeli podróżują na tylnym siedzeniu:
  • taksówki LUB
  • pojazdu silnikowego, na krótkim odcinku oraz w przypadku wyjątkowej konieczności LUB
  • pojazdu silnikowego, w którym dwa zamocowane systemy przytrzymujące dla dzieci uniemożliwiają zamocowanie trzeciego (w takim przypadku muszą używać pasa bezpieczeństwa dla dorosłych, jeżeli system przytrzymywania dzieci nie jest dostępny)
 • Dzieci w wieku 12 lub 13 lat lub o wzroście powyżej 135 cm muszą używać pasów dla dorosłych.
Włochy Używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE.
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Polityka Prywatności