Kraj

Niemcy

Kraj: Niemcy
Motory - teren zabudowany: 50 km/h
Motory - teren niezabudowany: 100 km/h
Motory - drogi ekspresowe: 130 km/h prędkość zalecana
Motory - autostrady: 130 km/h prędkość zalecana
Samochody pon. 3,5t - teren zabudowany: 50 km/h
Samochody pon. 3,5t - teren niezabudowany: 100 km/h
Samochody pon. 3,5t - drogi ekspresowe: 130 km/h Prędkość zalecana
Samochody pon. 3,5t - autostrady: 130 km/h Prędkość zalecana
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - teren zabudowany: 50 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - teren niezabudowany: 80 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - drogi ekspresowe: 80 km/h
Dla pojazdów o masie do 3,5t, wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne: 100 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - autostrady: 80 km/h
Dla pojazdów o masie do 3,5t, wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne: 100 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - teren zabudowany: 50 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - teren niezabudowany: 60 km/h
Pojazdy o masie powyżej 7,5t
80 km/h pojazdy o masie do 7,5t
60 km/h Pojazdy o masie do 7,5t z przyczepą
60 km/h Pojazdy o masie ponad 7,5t z przyczepą
Ciężarówki ponad 3,5t - drogi ekspresowe: 80 km/h Pojazdy z przyczepą
80 km/h pojazdy z dwoma przyczepami
Ciężarówki ponad 3,5t - autostrady: 80 km/h Pojazdy z przyczepą
80 km/h pojazdy z dwoma przyczepami
Autobusy - teren zabudowany: 50 km/h
Autobusy - teren niezabudowany: 80 km/h
60 km/h autobusy z miejscami stojącymi dla pasażerów
Autobusy - drogi ekspresowe: 80 km/h
60 km/h autobusy z miejscami stojącymi dla pasażerów
Autobusy - autostrady: 100 km/h dla autobusów wyposażonych w specjalne wyposażenie techniczne
Kod na tablicy rejestracyjnej: D
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy doświadczeni: 0,5 ‰ (powyżej 1,1 ‰ traktowane jest jako przestępstwo, 0,5-1,0 ‰ karane jest grzywną)
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy początkujący: 0,0 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata i którzy nie przekroczyli 21 roku życia)
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy zawodowi: 0,0 ‰ (mogą zostać ukarani zwolnieniem z pracy)
Jazda z włączonymi światłami: -


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-21 09:57:39

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Polityka Prywatności