Podróże samochodem po Europie

Kraj

Luksemburg

Motory - teren zabudowany: 50 km/h
Motory - teren niezabudowany: 90 km/h
Motory - drogi ekspresowe: 130 km/h
110 km/h w deszczu
Motory - autostrady: 130 km/h
110 km/h w deszczu
Samochody pon. 3,5t - teren zabudowany: 50 km/h
Samochody pon. 3,5t - teren niezabudowany: 90 km/h
Samochody pon. 3,5t - drogi ekspresowe: 130 km/h
110 km/h w deszczu
Samochody pon. 3,5t - autostrady: 130 km/h
110 km/h w deszczu
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - teren zabudowany: 50 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - teren niezabudowany: 75 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - drogi ekspresowe: 90 km/h
Samochody z przyczepami ponad 3,5t - autostrady: 90 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - teren zabudowany: 50 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - teren niezabudowany: 75 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - drogi ekspresowe: 90 km/h
Ciężarówki ponad 3,5t - autostrady: 90 km/h
Autobusy - teren zabudowany: 50 km/h
Autobusy - teren niezabudowany: 75 km/h
Autobusy - drogi ekspresowe: 90 km/h
Autobusy - autostrady: 90 km/h
Kod na tablicy rejestracyjnej: L
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy doświadczeni: 0,5 ‰
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy początkujący: 0,2 ‰
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi - kierowcy zawodowi: 0,2 ‰
Jazda z włączonymi światłami: -

Pasy bezpieczeństwa

Używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci jest OBOWIĄZKOWE (dyrektywa 91/671/EWG ze zmianami).

Używanie pasów bezpieczeństwa nie jest obowiązkowe w przypadku:

  • kierowców i pasażerów pojazdów silnikowych świadczących usługi transportowe w terenie zabudowanym, podczas których często wysiada się z auta i do niego wsiada
  • osoby posiadające zaświadczenie zwalniające je z tego obowiązku z poważnych względów medycznych, wydane przez Ministerstwo Transportu
  • kierowcy podczas manewru cofania
  • policjanci niemogący używać pasów bezpieczeństwa ze względu na wykonywanie czynności
  • strażacy niemogący używać pasów bezpieczeństwa ze względu na wykonywanie czynności
  • niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich lub specjalnie dostosowanych foteli
  • personel autobusów i autokarów, którego obowiązki polegają na pomaganiu pasażerom lub na nadzorowaniu ich
  • pasażerowie autobusów i autokarów zajmujący miejsca siedzące na krótko.

Decyzja Komisji C(2007) 2362 wersja ostateczna z 7 czerwca 2007 r.

Sygnalizacja świetlna

Brak informacji

Kask nieobowiązkowy

Rowery

Kask obowiązkowy

Motorowery Kask nie jest obowiązkowy, jeżeli pojazd jest wyposażony w kabinę (w takim przypadku obowiązkowe są pasy bezpieczeństwa).
Motocykle z wózkiem bocznym lub bez Kask nie jest obowiązkowy, jeżeli pojazd jest wyposażony w kabinę (w takim przypadku obowiązkowe są pasy bezpieczeństwa).
Lekkie i ciężkie trójkołowce
Lekkie i ciężkie czterokołowce

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

trójkąt ostrzegawczy
kamizelka odblaskowa (w przypadku aut niezarejestrowanych w Luksemburgu kamizelka odblaskowa jest wymagana tylko w określonych okolicznościach)

Obowiązkowe wyposażenie roweru

-

Opony zimowe

Używanie opon zimowych jest obowiązkowe
Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych w warunkach zimowych (śnieg, lód).


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-21 09:55:35

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
© Unia Europejska, 1995-2015
Oznacza wjazd do miejscowości
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Polityka Prywatności